Naujienos

Šeimos mediacijos mokymai – jau Lietuvoje!

2014-12-22

Šeimos santykių institute prasidėjo vieni iš pirmųjų Lietuvoje šeimos mediacijos mokymai. Jų metu mūsų šalies specialistai teoriškai supažindinami su mediacijos principais ir gilina mediacijos praktinius įgūdžius socialiniame ir šeimos kontekstuose, apimant tokius klausimus kaip skyrybos, ginčai dėl vaiko globos ir gyvenamos vietos ar pan.

Šeimos mediacija yra viena efektyviausių, visame pasaulyje pripažįstamų intervencijų, padedančių spręsti tėvų tarpusavio konfliktus vaiko globos ar kitais su jo priežiūra susijusiais klausimais ir taip apsaugoti vaiką nuo įtraukimo į konfliktą. Kadangi iki šiol Lietuvoje pradėta taikyti tik teisinė mediacija ir stokojama ekspertų, galinčių parengti šeimos mediatorius, mokymams pakviesti specialistai iš Italijos – šalies, kuri yra viena iš daugiausiai šeimos mediacijos taikymo patirties turinčių valstybių Europoje. Italijoje įteisinta ir šeimos mediacijos mokymų programa, atitinkanti ES mediacijos direktyvą.

Mokymus Lietuvoje veda keturi savo srities ekspertai: Mauro Mariotti, vaikų psichiatras, šeimos mediatorius, vienas iš Tarptautinės sisteminės mediacijos asociacijos AIMS įkūrėjų, teismo ekspertas vaiko teisių gynimo srityje; Fabio Bassoli, psichiatras, psichoterapeutas, šeimos mediatorius, vienas iš Tarptautinės sisteminės mediacijos asociacijos AIMS įkūrėjų, Modenos universiteto ir Reggio Emilia dėstytojas; Cecilia Edelstein, klinikinė socialinė darbuotoja, psichologė, šeimos mediatorė, Šeimos mediacijos programos Italijoje kūrėja irJimmy Ciliberto, psichologas, klinikinis socialinis darbuotojas, Milano sisteminės šeimos psichoterapijos mokyklos dėstytojas, Milano valstybinės policijos psichologas konsultantas.

Konflikto prigimties pažinimas ir derybiniai problemų sprendimo įgūdžiai, skirtingų mediacijos modelių procesai ir principai, vaiko interesų gynimas šeimos konfliktuose ir ginčuose, mediacijos praktikos etinių dilemų įvertinimas ir teisiniai aspektai, tarpininkavimo įgūdžių tobulinimas esant įvairioms situacijoms ir klausimams – tai žinios ir gebėjimai, kuriuos iki pavasario įgis 120 akademinių valandų trukmės mokymų dalyviai.

Iki šiol mūsų šalyje niekada nevykdytos tokios apimties šeimos mediacijos mokymų programos tikslas – sustiprinti Lietuvos specialistų profesines žinias ir įgūdžius, būtinus dirbant su į konfliktiškas skyrybas/atsiskyrimą įsitraukusiais tėvais/globėjais, auginančiais nepilnamečius vaikus.

Mokymų programoje dalyvauja 9 Šeimos santykių instituto darbuotojai ir 3 projekto partnerio, Paramos vaikams centro, darbuotojai.

Mokymai yra projekto „Tėvų-vaikų santykių susvetimėjimo ankstyvas atpažinimas, prevencija ir intervencija: kompleksinis pagalbos modelis šeimoms, išgyvenančioms konfliktiškas skyrybas ir/ar atsiskyrimą“ dalis. Projektą remia Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 periodo NVO programa Lietuvoje.

Apie projektą

Siekiame, kad Lietuvoje būtų sukurtas ir specialistams perteiktas veiksmingas ankstyvo atpažinimo, prevencijos ir intervencijos modelis šeimoms, išgyvenančioms konfliktiškas skyrybas.

Sužinokite daugiau!